Privacy verklaring Natuur & Slim 2023

Natuur & Slim, gevestigd aan Buitenplaats Oosterwold 148, 1349 CP Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.natuurenslim.nl

Buitenplaats Oosterwold 148

1349 CP Almere

Tel: 06 589 520 34

Inge Woudboer is de Functionaris Gegevensbescherming van Natuur & Slim.

Zij is te bereiken via Inge@natuurenslim.nl

Persoonsgegevens die Natuur & Slim verwerkt

Natuur & Slim verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Natuur & Slim verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheid
 • Polisnummer zorgverzekering

Met welk doel en op basis van welke grondslag Natuur & Slim persoonsgegevens verwerkt

Natuur & Slim verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het aanbieden van een persoonlijk begeleidingstraject
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van de nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Wettelijk verplichte persoonsgegevensverwerking, zoals de belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

Natuur & Slim neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Natuur & Slim) tussen zit.

Hoe lang Natuur & Slim persoonsgegevens bewaart

Natuur & Slim bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia, NAW-gegevens -> Bewaartermijn 5 jaar
 • Gezondheid gegevens en consult gegevens -> Bewaartermijn 5 jaar
 • Fiscale gegevens -> Bewaartermijn 7 jaar (wettelijke verplicht)

Delen van persoonsgegevens met derden

Natuur & Slim verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Natuur & Slim gebruikt

Natuur & Slim maakt op haar website natuurenslim.nl gebruik van technische en functionele cookies en van analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Als je daarvoor toestemming geeft, wordt ook gebruik gemaakt van marketing cookies (momenteel alleen Facebook en Instagram). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Natuur & Slim gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij de website optimaliseren en je via social media gepersonaliseerde advertenties tonen. Je kunt je afmelden voor alle cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Natuur & Slim en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Inge@natuurenslim.nl. Wij maken dan een afspraak met je, waarbij een geldige legitimatie getoond moet worden.

Natuur & Slim wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Natuur & Slim persoonsgegevens beveiligt

Natuur & Slim neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Inge@natuurenslim.nl